Det är både glädjande och hedrande att åter få berätta att våra elever som slutade i juni 2015 hade det högsta meritvärdet i Danderyd bland kommunala skolor.

Genomsnittligt Meritvärde i Riket (samtliga kommunala skolor): 220,3 poäng.

Genomsnittligt Meritvärde i Fribergaskolan: 264,7 poäng (nr 10 i Sverige bland kommunala skolor med minst 100 elever)

Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen: Riket (komunnala skolor): 75,0 %; Fribergaskolan 93,2 %