Elevrådet

Elevrådets arbete är en viktig del av elevdemokratin. Elevrådet består av elevrepresentanter från alla klasser, vars uppgift är att föra fram elevernas röst. Deltar gör också skolans rektor och lärarrepresentant. Elevrådet har möte en gång i månaden och tar upp aktuella frågor som t.ex. elevernas skolmiljö, ordningsregler och aktiviteter som stärker sammanhållningen i skolan. Elevrådet tar initiativ och leder insamlingsarbetet till välgörenhetsorganisationer, har ansvar för roliga aktiviteter runt Halloween och bidrar med nya idéer till trivseln i skolan. Genom ett bra elevråd finns möjlighet att påverka och göra skillnad här på Fribergaskolan.