Internationalisering

Ett av Fribergaskolans prioriterade mål är, i enlighet med läroplan, internationalisering. ”Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang” står det i läroplanen för de obligatoriska skolformerna.
Internationalisering är ett självklart inslag i Fribergaskolan som har en lång tradition av internationellt utbyte. Under åren har ett omfattande kontaktnät byggts upp som erbjuder elever rika möjligheter till internationella erfarenheter i Frankrike, Spanien och Tyskland. Det yttrar sig för våra elever i ett omfattande studerandeutbyte, framförallt med Spanien. Vi vill ge våra elever bästa möjliga förutsättningar för en framtida global arbetsmarknad.
På Fribergaskolan undervisar både svenska och utländska lärare.
Erfarenheter visar att elever som deltar i Fribergaskolans internationella utbyten, når bättre resultat i språk, blir mer motiverade till skolarbetet och får ökat självförtroende.

Utbyte med Spanien

I 20 år har Fribergaskolan haft elevutbyten med tre skolor i Spanien. Strax utanför Alicante har vi utbyte två skolor i San Juan, ”Instituto Luis Berlanga” och ”Instituto LLoixa” och en i El- Campello, ”Instituto Enric Valor”. Fribergaskolans elever i åk 9 bor i spanska familjer och besöker skolorna under en vecka på hösten. De spanska eleverna gör sina återbesök hos oss under våren.

Spanienutbytet var en fantastiskt rolig upplevelse. Det var spännande att uppleva Spaniens matkultur som den serveras i hemmet, de fina gatorna och vackra stränderna i Alicante och alla härliga och trevliga spanjorer. Det var nytt och spännande att resa tillsammans med kompisar men det gick jättebra eftersom resan var välplanerad. Man blev aldrig rastlös utan fick uppleva flera roliga utflykter. Vi tog hem fler nya kunskaper än förväntat. En otrolig resa vi aldrig kommer att glömma. Vi ser nu fram emot att ta emot spanjorerna och visa de Sverige. 

Förintelsen/Auschwitz

Under höstterminen i 9:an erbjuder Fribergaskolan en fördjupning om Förintelsen. I fördjupningen ingår en resa till Krakow i Polen där vi besöker koncentrationslägren i Auschwitz och Birkenau. Eleverna samlar själva in pengar till resan.