Presentation

Fribergaskolans vision

Vi vill skapa en skola där alla trivs och  ingen lämnas utanför. Alla ska få utveckla sin personlighet och stärka sitt självförtroende. För det krävs både empati och personligt ansvar av oss alla. Vi vill skapa en skola som fokuserar på kunskap och glädje. En skola som följer med sin tid, arbetar med hållbar utveckling och utgår från alla elevers olika förutsättningar.

Vår skola är en skola som du ska känna dig trygg i, en skola som du lär dig mycket i – en skola för framtiden

Vår verksamhet sammanfattas i mottot:”Förnyelse och Tradition. Vi rustar dig för framtiden.”

 
 Skolidé:
 •  Vi indelar skolans elever i sju självständiga och välfungerande arbetslag, där eleven alltid står i centrum.
 • Vi är stolta över ”Fribergaandan”, där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar umgängestonen.
 • Varje arbetslag har en arbetslagsledare som leder och fördelar arbetet inom AL.
 • Vi främjar elevers ställningstagande i grundläggande demokratiska värderingar som alla människors lika värde genom ständigt återkommande diskussioner och teman.
 • Vi förbereder elever för aktivt deltagande i samhällslivet genom många utflykter i vår omvärld.
 • Vi har stark internationell profil och arrangerar utbyten med skolor i Spanien och studieresa till Tyskland.
 • Vi erbjuder specialundervisning, individuellt eller integrerad, med nära anknytning till de olika arbetslagen.
 • Vi serverar goda skolluncher lagad med omsorg i vårt eget skolkök.
 • Vi är en musicerande skola, där mer än hälften av eleverna är aktiva i någon av skolans körer.
 • Vi anser att samarbetet mellan hem och skola är oerhört viktigt, därför har vi Vklass, ett webbaserat kommunikationssystem, där berörda elever, föräldrar och personal dagligen kan följa skolarbetet.
 • Vi stöttar elevernas utveckling genom ett aktivt mentorskap.
 • Vi motverkar aktivt mobbning och främjar trivsel genom kamratstödjare i varje klass.

 

 

Detta är Fribergaskolan

Vi som arbetar här är glada och stolta över en väl fungerande och framgångsrik verksamhet.

Här erbjuds eleverna en gedigen utbildning, som ger en utmärkt grund för fortsatta studier. Fribergaskolan är glädjande nog mycket populär och vi har långt fler sökande än platser. Skälen till detta är flera:Vi har trevliga och ambitiösa elever. Vi har ett mycket gott samarbete med föräldrarna, som förstår utbildningens värde. Vi har en engagerad och kompetent personal med fokus på lärande och trivsel.

Med dessa goda förutsättningar följer det helt naturligt att studieresultaten över lag är mycket goda. Fribergaskolans elever går år efter år ut med mycket höga meritvärden. 

Dessutom finns möjlighet för samtliga elever att göra en del individuella val vad gäller språk och Skolans val. Syftet är att skapa en mer individualiserad och därigenom mer stimulerande utbildning, där lust och intresse får vara med och styra.

Tillsammans har vi utvecklat en så kallad ”Fribergaanda”, där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar umgängestonen. Detta gör att såväl elever som personal trivs mycket väl på skolan. Kraft och engagemang kan läggas på utbildning och utveckling.

När våra elever sedan går vidare ut i livet bär de inte bara med sig en rad kunskaper och färdigheter. I deras ”personliga ryggsäckar” packar vi även ner vår starka tilltro till deras förmåga och möjligheter! Vi är övertygade om att våra elever med detta i bagaget har utmärkta möjligheter att gå en rik och spännande framtid till mötes.

Vår organisation: Arbetslag och Mentorskap

Fribergaskolan är organiserad i arbetslag. Varje lag består av ca 84-112 elever och 6-8 lärare.Varje arbetslag har en arbetslagsledare som leder och fördelar arbetet inom AL.Våra intentioner är att ha en flexibel gruppering inom arbetslaget. Fördelen med detta är att alla lär känna varandra inom laget, vilket ger trygghet när man ibland måste göra nya grupperingar i vissa ämnen.Varje lärare i arbetslaget är mentor för ca 15 elever. Att vara mentor innebär att läraren har kontakt med elevens föräldrar och följer upp elevens studieresultat och frånvaro.De olika arbetslagen har ett eget område i skolan bestående av klassrum, grupprum, egna toaletter och en avgränsad del i skåphallen vilket ger hemkänsla. Eleverna får på jourtid varje vecka se till att området hålls rent och fritt från klotter.

I hjärtat av Danderyd, Fribergaskolan, en skola att vara stolt över!

Fribergaskolan är en mycket populär skola, som har omkring 560 elever. Skolan är kommunal och den ligger i hjärtat av Danderyds kommun, nära T-bana Mörby-C.Gångavstånd är ungefär 300 meter.Skolan är högt belägen och ligger på en omväxlande naturtomt med istidshällar, tallar och björkar. På gångvägen till skolan från Mörby-C passeras Fribergagården, en fritidsgård som är nära knuten till skolan där våra elever gärna träffas på håltimmar och efter skolan slut. Vid Mörbyleden finns en vägskylt, som visar biluppfarten till Fribergaskolan.

1 till 1

TILL 1 = EN ELEV, EN DATOR En stor satsning gjorde vi redan under vt-2010 då vi installerade trådlöst nätverk som förberedelse till en så kallad ”1 till 1”-satsning som onekligen har höjt undervisningskvaliteten. Redan i december 2011 fick personal på Fribergaskolan de första datorerna. Eleverna som börjar hos oss lånar varsin dator under sin skoltid på Fribergaskolan. Denna dator disponerar eleven under dygnets alla timmar samt under lov och helger. Genom en gemensam lärportal på nätet skapas en samlingsplats där elever och lärare kan kommunicera, samverka, använda digitala läromedel samt lagra och dela dokument. Tjänsterna för detta är webbaserade.

GOOGLE SUITE: Detta har förändrat undervisningen en hel del. Vi arbetar med Google Sites där varje lärare har varsin sajt. Lärarna och elever har möjligheter att följa, kommentera, få/ge hjälp med pågående arbeten genom att dela dokument i Drive (Google Apps)

Varmt välkomna till oss!

Antal prov mm

För att underlätta för elevernas inlärning har vi på skolan vissa regler för hur många prov och inlämningar man får ha. Här är maxgränserna som vi har för detta:

 • Max 2 prov/vecka + M1. Det är också tillåtet med en större inlämning.
 • Ett läxförhör, skriftligt eller muntligt, omfattar en kort studieperiod, inte mer än en veckas arbete. Ett läxförhör räknas inte som prov, det behöver inte meddelas eleverna i förväg och inte heller skrivas in i skrivschemat eller i Vklass. Oförberedda läxförhör kan genomföras av lärare så ofta som de bedömer det lämpligt (även måndagar).
 • Lärare får inte kalla prov för läxförhör, för att på så sätt komma runt bestämmelsen om antal prov per vecka.
 • Ämnen som periodläser (SO), NO och språk har prioritering i att lägga ut prov i Vklass. Dessa provdatum ska fastställas den första veckan på terminen. Samtliga NO-lärare och språklärare i en årskurs ska ha sina prov samma dag.