Fribergaskolans val

SKOLANS VAL

I åk 8 och 9 kommer eleverna själva att få göra individuella val där de får utveckla sin kreativitet och begåvning. Eleverna kan på så sätt påverka sitt eget lärande, bredda och fördjupa sina kunskaper efter intresse och behov.

Inför åk 8 har alla elever möjlighet att välja ytterligare ett språk (franska, kinesiska, spanska, tyska), kallat M1. Om man väljer ett språk som Skolans val har man detta språk under två år på Skolans val-tid. I detta val får eleven betyg, som kan räknas in i de 16 bästa betyg som utgör elevens meritvärde inför gymnasieantagningen. 

Om man inte väljer ett språk finns det olika andra kurser att välja på, i både praktiska och teoretiska ämnen. Här finns till exempel Idrott, Bild/media, Kul i köket, Matematik på olika nivåer, Förintelsen/Auschwitz med mera. Kurserna kan variera i längd mellan en halv termin upp till en hel termin. I dessa val får man inget betyg. Innehållet i de olika kurserna kommer tydligt att framgå, så att eleverna kan göra ett genomtänkt val utifrån intressen och kunskaper. Grupperna bildas utifrån elevernas val och behov. Här kan lärare vägleda om det skulle behövas.