Genomsnittligt meritvärdet för Fribergas åk 9 elever 2016: 275,5p

Genomsnittligt för hela riket (kommunala skolor): 224,5p

100% av våra elever blev behöriga till gymnasiet, och 98,3% nådde minst E i samtliga ämnen.

Källa: Siris.skolverket.se