Inför hösten 2020 har Danderyds kommun nya regler för antagning till åk 7. Det har införts något som kallas ”relativ närhetsprincip” vilket gör att elever som tidigare inte fått plats hos oss för att avståndet till skolan varit stort nu lättare kan komma in på Friberga

Vi vill här uppmärksamma er på den nya regeln och här nedan ser ni kommunens förklaring av den nya regeln. Vi hänvisar till kommunen för ytterligare frågor.

Relativ närhetsprincip

När det är fler sökande än det finns platser på en kommunal skola i Danderyd, är det den relativa närhetsprincipen som gäller för att avgöra vem som får en plats och inte. Den relativa närhetsprincipen ger förtur till den elev som förlorar mest på att inte få en plats på den aktuella skolan.

Det som mäts är skillnaden i avstånd mellan hemmet och den sökta skolan jämfört med mellan hemmet och den närmaste alternativa skolan. Principen kan förklaras som att ju mer eleven skulle förlora på att inte få en plats i den utvalda skolan, desto längre fram i kön kommer eleven i urvalet till den skolan.

För att ta reda på avståndet mellan en bostad och en skola används miljö- och stadsbyggnadskontorets digitala kartor. Mätningen görs mellan fastighetsgränsen för skolan och fastighetsgränsen för elevens folkbokföringsadress.

Den relativa närhetsprincipen gäller för de kommunala skolorna i Danderyd. De fristående skolorna kan ha andra antagningsprinciper.

källa: Danderyd.se