Adress:

Mörbyhöjden 24
182 32 Danderyd

Fakturaadress:

Danderyds kommun
336100
Box 623
182 16  Danderyd

Organisations-nummer: 212000-0126

Expedition

Anette Wigerfors
08-5689 1500
anette.wigerfors@danderyd.se

Rektor

Gunnar Rydwik
08-5689 1502
gunnar.rydwik@danderyd.se

Biträdande rektor

Karin Hydling
08-5689 1518
karin.hydling@danderyd.se

Jenny Holmberg
08-5689 1565
jenny.holmberg@danderyd.se

Arbetslagsledare AL A

Nina Andersson
nina.andersson@danderyd.se

Arbetslagsledare AL B

Olof Glaas
olof.glaas@danderyd.se

Arbetslagsledare AL C

Ewa Edholm
ewa.edholm@danderyd.se

Arbetslagsledare AL D

Amina Harnafi
amina.harnafi@danderyd.se

Arbetslagsledare AL E

Anna Klinkert Fransson
anna.klinkert-fransson@danderyd.se

Arbetslagsledare AL F

Sandra Danielsson
sandra.danielsson@danderyd.se

Arbetslagsledare Resursgruppen

Malin Paulsson
08-5689 1517
malin.paulsson@danderyd.se

Kurator

Peter Svanberg
08-5689 1506
peter.svanberg@danderyd.se

Studie och yrkesvägledare
Skolsköterska

Sue Khoshasmooz
08-5689 1507
sue.khoshamooz@danderyd.se

IT-tekniker

Yuki Yukawa
08-5689 1557
yuki.yukawa@danderyd.se

Vaktmästare

Milad Toubal
08-5689 1509
milad.toubal@danderyd.se

Arne Rasping
08-5689 1509
milad.toubal@danderyd.se

Kvällsvaktmästare

Kenneth Sandberg
08-5689 1509
kenneth.sandberg@danderyd.se