Personal

”Fribergaskolan… utgör ett synnerligen gott exempel av allmänt intresse.”  (Skolinspektionen, december 2009)

Fribergaskolan är eftersökt också bland pedagoger. En god arbetsmiljö och en unik elevkår gör att lärare gärna söker sig hit för att sedan stanna. Vi är stolta över den goda balans mellan unga och äldre lärare som finns på skolan.
Räcker det? Vårt kollegium har hög kompetens, stort engagemang och glöder för sitt uppdrag. Vi på Fribergaskolan vet att det inte räcker med goda ämneskunskaper och resurser. För att lyckas i sitt uppdrag som lärare måste man också brinna för vårt uppdrag; att utbilda och utveckla unga människor. Det gör vi här!
I en globaliserad värld känns vår internationaliserings-profil självklar. I den ligger också en strävan att ha ett kollegium där svenskfödda och utlandsfödda lärare samverkar.


Ledningsgrupp    Pedagogisk ledningsgrupp   Arbetslag-A   Arbetslag-B  Arbetslag-C  Arbetslag-D   Arbetslag-E  Arbetsag-F Resursgruppen  EHT-Elevhälsoteamet  Övriga lärare   Övrig personal   Tjänstledig personal

Skolledning

Gunnar Rydwik

Gunnar Rydwik

Rektor

08-5689 1502
0730-783411
gunnar.rydwik@danderyd.se

Karin Hydling

Karin Hydling

Biträdande Rektor

08-5689 1518
0730-783359
karin.hydling@danderyd.se

Jenny Holmberg

Jenny Holmberg

Biträdande Rektor

08-5689 1565
0737-481150
jenny.holmberg@danderyd.se

Pedagogisk ledningsgrupp

Nina Andersson

Nina Andersson

Arbetslagsledare AL A

nina.andersson@danderyd.se

Olof Glaas

Olof Glaas

Arbetslagsledare AL B

olof.glaas@danderyd.se

Ewa Edholm

Ewa Edholm

Arbetslagsledare AL C

ewa.edholm@danderyd.se

Amina Harnafi

Amina Harnafi

Arbetslagsledare D

amina.harnafi@danderyd.se

Anna Klinkert Fransson

Anna Klinkert Fransson

Arbetslagsledare AL E

anna.klinkert-fransson@danderyd.se

Sandra Danielsson

Sandra Danielsson

Arbetslagsledare AL F

sandra.danielsson@danderyd.se

Malin Paulsson

Malin Paulsson

Arbetslagsledare Resursgruppen

malin.paulsson@danderyd.se

Arbetslag A   (AL A)

Nina Andersson

Nina Andersson

IDH

nina.andersson@danderyd.se

Cecilia Ölmedal

Cecilia Ölmedal

Musik

cecilia.olmedal@danderyd.se

Elin Sundin

Elin Sundin

Engelska

elin.sundin@danderyd.se

Jonas Bengtsson

Jonas Bengtsson

SO

jonas.bengtsson@danderyd.se

Marita Nyberg

Marita Nyberg

Sv/Eng

marita.nyberg@danderyd.se

Lena Hedlund Bohm

Lena Hedlund Bohm

Ma/No

lena.hedlundbohm@danderyd.se

Sanna Clarin-Sanden

Sanna Clarin-Sanden

Sv/Tyska

sanna.clarin-sanden@danderyd.se

Joakim Wold Jakobsson

Joakim Wold Jakobsson

Ma/Id

joakim.woldjakobsson@danderyd.se

Arbetslag B   (AL B)

Olof Glaas

Olof Glaas

SO

olof.glaas@danderyd.se

Anette Sköldberg

Anette Sköldberg

Svenska

anette.skoldberg@danderyd.se

Jane Lambourne

Jane Lambourne

Engelska & IKT-pedagog

jane.lambourne@danderyd.se

Kinesiska

Kinesiska

Dimitri Olofsson

Dimitri Olofsson

Ma/NO

dimitrios.olofsson@danderyd.se

Therese Hagberg

Therese Hagberg

Franska

therese.hagberg@danderyd.se

Arbetslag C   (AL C)

Ewa Edholm

Ewa Edholm

Arbetslagsledare Sv/SO

ewa.edholm@danderyd.se

Carina Carlswärd

Carina Carlswärd

Ma/No

carina.carlswärd@danderyd.se

Pernilla Öhrling

Pernilla Öhrling

Eng/Spanska

pernilla.orling@danderyd.se

Lucia Puertas Castanos

Lucia Puertas Castanos

Bild

Lucia.PuertasCastanos@danderyd.se

Peter Nyman

Peter Nyman

Trä och metallslöjd

peter.nyman@danderyd.se

Masi Delavari

Masi Delavari

No

masoumeh.delavari@danderyd.se

Arbetslag D   (AL D)

Amina Harnafi

Amina Harnafi

Arbetslagsledare Sv/Spanska

amina.harnafi@danderyd.se

Jakob Hillman

Jakob Hillman

Ma/No

jakob.hillman@danderyd.se

Kristian Berglin

Kristian Berglin

IDH

kristian.berglin@danderyd.se

Jonas Bergman

Jonas Bergman

Ma/NO

jonas.bergman@danderyd.se

Helena Wingqvist

Helena Wingqvist

Textilslöjd

helena.wingquist@danderyd.se

Eva Roxeheim

Eva Roxeheim

Eng/Spanska

eva.roxeheim@danderyd.se

Rebecca Olofsson

Rebecca Olofsson

Sv/SO

rebecca.olofsson@danderyd.se

Rickard Viklund

Rickard Viklund

Ma/No

rickard.viklund@danderyd.se

Arbetslag E   (AL E)

Anna Klinkert Fransson

Anna Klinkert Fransson

Arbetslagsledare Sv/Bild

anna.klinkert-fransson@danderyd.se

Yashar Nasirian

Yashar Nasirian

SO

yashar.nasirian@danderyd.se

Ana María Ribera

Ana María Ribera

Spanska

anamaria.ribera@danderyd.se

Christina Knutas

Christina Knutas

SV/Tyska

christina.knutas@danderyd.se

Carina Sjögren Elm

Carina Sjögren Elm

MA/NO

carina.sjogrenelm@danderyd.se

Johan Berglund

Johan Berglund

MA/NO

johan.berglund@danderyd.se

Anita Söderholm

Anita Söderholm

HKK

anita.soderholm@danderyd.se

Camilla Rosengart

Camilla Rosengart

Sv/Franska

camilla.rosengartblad@danderyd.se

Arbetslag F   (AL F)

Sandra Danielsson

Sandra Danielsson

Arbetslagsledare Idrott/SO

sandra.danielsson@danderyd.se

Anne Hedlund

Anne Hedlund

Matematik

anne.hedlund@danderyd.se

Maria Svensson

Maria Svensson

Sv/Eng

maria.svensson@danderyd.se

Pia Andersson

Pia Andersson

HKK

pia.andersson@danderyd.se

Vildan Dincbas Renqvist

Vildan Dincbas Renqvist

NO

vildan.dincbasrenqvist@danderyd.se

Catarina Boström

Catarina Boström

Textilslöjd

catarina.bostrom@danderyd.se

Resursgruppen

Malin Paulsson

Malin Paulsson

Arbetslagsledare Lärare

08-5689 1517
malin.paulsson@danderyd.se

Robert Östberg

Robert Östberg

Lärare

08-5689 1517
robert.ostberg@danderyd.se

Eleonor Bodin

Eleonor Bodin

Lärare

08-5689 1517
eleonor.bodin@danderyd.se

Jamie Ullenius Ekengren

Jamie Ullenius Ekengren

Lärare

08-5689 1517
jamie.ulleniusekengren@danderyd.se

Anders Isberg

Anders Isberg

Lärare

08-5689 1517
anders.isberg@danderyd.se

Ingela Jansson

Ingela Jansson

Elevassistent

08-5689 1517
ingela.jansson@danderyd.se

Kim Segercrantz

Kim Segercrantz

Elevassistent

08-5689 1517
kim.segercrantz@danderyd.se

Irene Lennfalk

Irene Lennfalk

Elevassistent

08-5689 1517
irene.lennfalk@danderyd.se

Mark Emmoth

Mark Emmoth

Elevassistent

08-5689 1517
mark.emmoth@danderyd.se

Richard Rönnlund

Richard Rönnlund

Elevassistent

08-5689 1517
richard.ronnlund@danderyd.se

EHT-Elevhälsoteamet

Sue Khoshamooz

Sue Khoshamooz

Skolsköterska

08-5689 1507
sue.khoshamooz@danderyd.se

Elisabeth Casell Berghagen

Elisabeth Casell Berghagen

Studie och yrkesvägledare

08-56891564

elisabeth.casellberghagen@danderyd.se

Peter Svanberg

Peter Svanberg

Kurator

08-5689 1506
peter.svanberg@danderyd.se

Carina Ljung

Carina Ljung

Spec. lärare

carina.ljung@danderyd.se

Ann-Charlotte Anvret

Ann-Charlotte Anvret

Spec. lärare

ann-charlotte.anvret@danderyd.se

Helena Norström

Helena Norström

Skolpsykolog

helena.norstrom@danderyd.se

Övriga lärare

Charlotta Andersson

Charlotta Andersson

Lärare

charlotta.andersson@danderyd.se

Per Hesselrud

Per Hesselrud

Fast vikarie

per.hesselrud@danderyd.se

Jenny Lenfors Räihä

Jenny Lenfors Räihä

Lärare

jenny.LenforsRaiha@danderyd.se

Stig Lasses

Stig Lasses

Trä-och metallslöjd

stig.lasses@danderyd.se

Övrig personal

Milad Toubal

Milad Toubal

Vaktmästare

08-5689 1509
milad.toubal@danderyd.se

Arne Rasping

Arne Rasping

Vaktmästare

08-5689 1509
arne.rasping@danderyd.se

Kenneth Sandberg

Kenneth Sandberg

Kvällsvaktmästare

08-5689 1509
kenneth.sandberg@danderyd.se

Anette Wigerfors

Anette Wigerfors

Skolassistent

08-5689 1500
anette.wigerfors@danderyd.se

Yuki Yukawa

Yuki Yukawa

IT-tekniker

08- 5689 1557
yuki.yukawa@danderyd.se

Bo Bäckström

Bo Bäckström

Elevassistent

bo.backstrom@danderyd.se

Anette Sköldberg

Anette Sköldberg

Bibliotekarie

anette.skoldberg@danderyd.se

Martin Atterlönn

Martin Atterlönn

Kökschef/Kock

08-568 91494

martin.atterlonn@danderyd.se

Gunilla Lindström

Gunilla Lindström

Skolmåltidsbiträde

gunilla.lindstrom@danderyd.se

Yvonne Bollner

Yvonne Bollner

Skolmåltidsbiträde

yvonne.bollner@danderyd.se

Ganimete Kurti

Ganimete Kurti

Skolmåltidsbiträde

ganimeti.kurti@danderyd.se

Daniel Sundell

Daniel Sundell

Elevassistent

daniel.sundell@danderyd.se

Olof Silvander

Olof Silvander

Elevassistent

olof.silvander@danderyd.se

Peter Falk

Peter Falk

Elevassistent

peter.falk@danderyd.se

Joakim Axelsson

Joakim Axelsson

Elevassistent

joakim.axelsson@danderyd.se

Peter Nyman

Peter Nyman

Lokalombud LF

peter.nyman@danderyd.se

Charlotta Andersson

Charlotta Andersson

Lokalombud LR

charlotta.andersson@danderyd.se

Olof Glaas

Olof Glaas

Skyddsombud

olof.glaas@danderyd.se

Anders Arnstigen

Anders Arnstigen

Fribergagården

073-807 03 46
anders.arnstigen@danderyd.se

Personal som inte är i tjänst

Darío O'Donnell

Darío O'Donnell

Arbetslagsledare AL C och IT-ansvarig

Dario.ODonnell@danderyd.se

Tatsiana Arnberg

Tatsiana Arnberg

Ma/No

tatsiana.arnberg@danderyd.se

Joures Sinani

Joures Sinani

HKK

joures.sinani@danderyd.se

Sebastian Torres

Sebastian Torres

Elevassistent

sebastian.torres@danderyd.se