Personal

”Fribergaskolan… utgör ett synnerligen gott exempel av allmänt intresse.”  (Skolinspektionen, december 2009)

Fribergaskolan är eftersökt också bland pedagoger. En god arbetsmiljö och en unik elevkår gör att lärare gärna söker sig hit för att sedan stanna. Vi är stolta över den goda balans mellan unga och äldre lärare som finns på skolan.
Räcker det? Vårt kollegium har hög kompetens, stort engagemang och glöder för sitt uppdrag. Vi på Fribergaskolan vet att det inte räcker med goda ämneskunskaper och resurser. För att lyckas i sitt uppdrag som lärare måste man också brinna för vårt uppdrag; att utbilda och utveckla unga människor. Det gör vi här!
I en globaliserad värld känns vår internationaliserings-profil självklar. I den ligger också en strävan att ha ett kollegium där svenskfödda och utlandsfödda lärare samverkar.


Ledningsgrupp    Pedagogisk ledningsgrupp   Arbetslag-A   Arbetslag-B  Arbetslag-C  Arbetslag-D   Arbetslag-E  Arbetsag-F Resursgruppen  EHT-Elevhälsoteamet  Övriga lärare   Övrig personal   Tjänstledig personal

Skolledning

Gunnar Rydwik

Gunnar Rydwik

Rektor

08-5689 1502
0730-783411
gunnar.rydwik@danderyd.se

Karin Hydling

Karin Hydling

Biträdande Rektor

08-5689 1518
0730-783359
karin.hydling@danderyd.se

Jenny Holmberg

Jenny Holmberg

Biträdande Rektor

08-5689 1565
0737-481150
jenny.holmberg@danderyd.se

Pedagogisk ledningsgrupp

Nina Andersson

Nina Andersson

Arbetslagsledare AL A

08-5689 1503
0736 62 0042
nina.andersson@danderyd.se

Olof Glaas

Olof Glaas

Arbetslagsledare AL B

070 461 6280
olof.glaas@danderyd.se

Ewa Edholm

Ewa Edholm

Arbetslagsledare AL C

08-5689 1508
070-608 7543
ewa.edholm@danderyd.se

Amina Harnafi

Amina Harnafi

Arbetslagsledare D

08-5689 1508

amina.harnafi@danderyd.se

Anna Klinkert Fransson

Anna Klinkert Fransson

Arbetslagsledare AL E

08-56891505
070 684 1009
anna.klinkert-fransson@danderyd.se

Sandra Danielsson

Sandra Danielsson

Arbetslagsledare AL F

08-56891497
070 2226703
sandra.danielsson@danderyd.se

Malin Paulsson

Malin Paulsson

Arbetslagsledare Resursgruppen

08-5689 1517
076 115 7979
malin.paulsson@danderyd.se

Arbetslag A   (AL A)

Nina Andersson

Nina Andersson

IDH

08-5689 1503
0736 62 0042
nina.andersson@danderyd.se

Cecilia Ölmedal

Cecilia Ölmedal

Musik

08-5689 1514
cecilia.olmedal@danderyd.se

Elin Sundin

Elin Sundin

Engelska

08-5689 1512
elin.sundin@danderyd.se

Jonas Bengtsson

Jonas Bengtsson

SO

08-56891508
jonas.bengtsson@danderyd.se

Marita Nyberg

Marita Nyberg

Sv/Eng

08-5689 1512
 marita.nyberg@danderyd.se

Lena Hedlund Bohm

Lena Hedlund Bohm

Ma/No

08-5689 1511
lena.hedlundbohm@danderyd.se

Sanna Clarin-Sanden

Sanna Clarin-Sanden

Sv/Tyska

08-5689 1512
 sanna.clarin-sanden@danderyd.se

Joakim Wold Jakobsson

Joakim Wold Jakobsson

Ma/Id

08-5689 1511
 joakim.woldjakobsson@danderyd.se

Arbetslag B   (AL B)

Olof Glaas

Olof Glaas

SO

070 461 6280
olof.glaas@danderyd.se

Anette Sköldberg

Anette Sköldberg

Svenska

08-5689 1508
anette.skoldberg@danderyd.se

Jane Lambourne

Jane Lambourne

Engelska & IKT-pedagog

jane.lambourne@danderyd.se

Kinesiska

Kinesiska

08-5689 1512

Dimitri Olofsson

Dimitri Olofsson

Ma/NO

Tel 08- 5689 1511

dimitri.olofsson@danderyd.se

Therese Hagberg

Therese Hagberg

Franska

08-56891512
therese.hagberg@danderyd.se

Arbetslag C   (AL C)

Ewa Edholm

Ewa Edholm

Arbetslagsledare Sv/SO

08-5689 1508
070-608 7543
ewa.edholm@danderyd.se

Carina Carlswärd

Carina Carlswärd

Ma/No

08-5689 1511
070-2096431
carina.carlswärd@danderyd.se

Pernilla Öhrling

Pernilla Öhrling

Eng/Spanska

08-5689 1512
pernilla.orling@danderyd.se

Lucia Puertas Castanos

Lucia Puertas Castanos

Bild

08-56891505
Lucia.PuertasCastanos@danderyd.se

Peter Nyman

Peter Nyman

Trä och metallslöjd

08-56891515
peter.nyman@danderyd.se

Masi Delavari

Masi Delavari

No

08-5689 1511
masoumeh.delavari@danderyd.se

Arbetslag D   (AL D)

Amina Harnafi

Amina Harnafi

Arbetslagsledare Sv/Spanska

08-5689 1508

amina.harnafi@danderyd.se

Jakob Hillman

Jakob Hillman

Ma/No

08-5689 16 80
070-772 53 77
jakob.hillman@danderyd.se

Kristian Berglin

Kristian Berglin

IDH

08-5689 1497
kristian.berglin@danderyd.se

Jonas Bergman

Jonas Bergman

Ma/NO

08-5689 1511
jonas.bergman@danderyd.se

Helena Wingqvist

Helena Wingqvist

Textilslöjd

08-56891515
helena.wingquist@danderyd.se

Eva Roxeheim

Eva Roxeheim

Eng/Spanska

08-5689 1512
eva.roxeheim@danderyd.se

Rebecca Olofsson

Rebecca Olofsson

Sv/SO

08-5689 1508
rebecca.olofsson@danderyd.se

Rickard Viklund

Rickard Viklund

Ma/No

08-5689 1511
rickard.viklund@danderyd.se

Arbetslag E   (AL E)

Anna Klinkert Fransson

Anna Klinkert Fransson

Arbetslagsledare Sv/Bild

08-56891505
070 684 1009
anna.klinkert-fransson@danderyd.se

Yashar Nasirian

Yashar Nasirian

SO

08-5689 1508

yashar.nasirian@danderyd.se

Ana María Ribera

Ana María Ribera

Spanska

08-5689 1512
070 761 17586
anamaria.ribera@danderyd.se

Christina Knutas

Christina Knutas

SV/Tyska

08-5689 1512

christina.knutas@danderyd.se

Carina Sjögren Elm

Carina Sjögren Elm

MA/NO

08-5689 15 11

carina.sjogrenelm@danderyd.se

Johan Berglund

Johan Berglund

MA/NO

08-5689 1511
johan.berglund@danderyd.se

Anita Söderholm

Anita Söderholm

HKK

08- 5689 1513

anita.soderholm@danderyd.se

Camilla Rosengart

Camilla Rosengart

Sv/Franska

08-5689 1512
camilla.rosengartblad@danderyd.se

Arbetslag F   (AL F)

Sandra Danielsson

Sandra Danielsson

Arbetslagsledare Idrott/SO

08-5689 1496
070 222 6703
sandra.danielsson@danderyd.se

Anne Hedlund

Anne Hedlund

Matematik

08-5689 1511
0736 62 0047
anne.hedlund@danderyd.se

Maria Svensson

Maria Svensson

Sv/Eng

08-56891508

maria.svensson@danderyd.se

Pia Andersson

Pia Andersson

HKK

08-5689 1513
pia.andersson@danderyd.se

Vildan Dincbas Renqvist

Vildan Dincbas Renqvist

NO

vildan.dincbasrenqvist@danderyd.se

Catarina Boström

Catarina Boström

Textilslöjd

08-56891515
070 848 2458
catarina.bostrom@danderyd.se

Resursgruppen

Malin Paulsson

Malin Paulsson

Arbetslagsledare Lärare

08-5689 1517
076 115 7979
malin.paulsson@danderyd.se

Robert Östberg

Robert Östberg

Lärare

08-5689 1517
robert.ostberg@danderyd.se

Eleonor Bodin

Eleonor Bodin

Lärare

08-5689 1517
073 95 60636
eleonor.bodin@danderyd.se

Jamie Ullenius Ekengren

Jamie Ullenius Ekengren

Lärare

08-5689 1517
jamie.ulleniusekengren@danderyd.se

Anders Isberg

Anders Isberg

Lärare

08-5689 1517
anders.isberg@danderyd.se

Ingela Jansson

Ingela Jansson

Elevassistent

08-5689 1517
ingela.jansson@danderyd.se

Kim Segercrantz

Kim Segercrantz

Elevassistent

08-5689 1517
070 720 8072
kim.segercrantz@danderyd.se

Irene Lennfalk

Irene Lennfalk

Elevassistent

08-5689 1517
0739 30 9980
irene.lennfalk@danderyd.se

Mark Emmoth

Mark Emmoth

Elevassistent

08-5689 1517
mark.emmoth@danderyd.se

Richard Rönnlund

Richard Rönnlund

Elevassistent

08-5689 1517
richard.ronnlund@danderyd.se

EHT-Elevhälsoteamet

Sue Khoshamooz

Sue Khoshamooz

Skolsköterska

08-5689 1507
sue.khoshamooz@danderyd.se

Elisabeth Casell Berghagen

Elisabeth Casell Berghagen

Studie och yrkesvägledare

08-56891564

elisabeth.casellberghagen@danderyd.se

Peter Svanberg

Peter Svanberg

Kurator

08-5689 1506
peter.svanberg@danderyd.se

Carina Ljung

Carina Ljung

Spec. lärare

08-5689 1505
carina.ljung@danderyd.se

Ann-Charlotte Anvret

Ann-Charlotte Anvret

Spec. lärare

08-5689 1505
ann-charlotte.anvret@danderyd.se

Helena Norström

Helena Norström

Skolpsykolog

helena.norstrom@danderyd.se

Övriga lärare

Charlotta Andersson

Charlotta Andersson

Lärare

08-5689 1505
charlotta.andersson@danderyd.se

Per Hesselrud

Per Hesselrud

Fast vikarie

08-5689 1500
per.hesselrud@danderyd.se

Jenny Lenfors Räihä

Jenny Lenfors Räihä

Lärare

08-5689 1505
jenny.LenforsRaiha@danderyd.se

Stig Lasses

Stig Lasses

Trä-och metallslöjd

08-5689 1515
stig.lasses@danderyd.se

Övrig personal

Milad Toubal

Milad Toubal

Vaktmästare

08-5689 1509
milad.toubal@danderyd.se

Arne Rasping

Arne Rasping

Vaktmästare

08-5689 1509
arne.rasping@danderyd.se

Kenneth Sandberg

Kenneth Sandberg

Kvällsvaktmästare

08-5689 1509
kenneth.sandberg@danderyd.se

Anette Wigerfors

Anette Wigerfors

Skolassistent

08-5689 1500
anette.wigerfors@danderyd.se

Yuki Yukawa

Yuki Yukawa

IT-tekniker

08- 5689 1557
yuki.yukawa@danderyd.se

Bo Bäckström

Bo Bäckström

Elevassistent

08-5689 1517
bo.backstrom@danderyd.se

Anette Sköldberg

Anette Sköldberg

Bibliotekarie

08-56891508

anette.skoldberg@danderyd.se

Martin Atterlönn

Martin Atterlönn

Kökschef/Kock

08-56891510

martin.atterlonn@danderyd.se

Gunilla Lindström

Gunilla Lindström

Skolmåltidsbiträde

08-56891510
gunilla.lindstrom@danderyd.se

Yvonne Bollner

Yvonne Bollner

Skolmåltidsbiträde

08-56891510
yvonne.bollner@danderyd.se

Ganimete Kurti

Ganimete Kurti

Skolmåltidsbiträde

08- 5689 1510
ganimeti.kurti@danderyd.se

Daniel Sundell

Daniel Sundell

Elevassistent

daniel.sundell@danderyd.se

Olof Silvander

Olof Silvander

Elevassistent

olof.silvander@danderyd.se

Peter Falk

Peter Falk

Elevassistent

peter.falk@danderyd.se

Joakim Axelsson

Joakim Axelsson

Elevassistent

joakim.axelsson@danderyd.se

Peter Nyman

Peter Nyman

Lokalombud LF

08-56891515
peter.nyman@danderyd.se

Charlotta Andersson

Charlotta Andersson

Lokalombud LR

08-56891500
charlotta.andersson@danderyd.se

Olof Glaas

Olof Glaas

Skyddsombud

0736621040
olof.glaas@danderyd.se

Anders Arnstigen

Anders Arnstigen

Fribergagården

073-807 03 46
anders.arnstigen@danderyd.se

Personal som inte är i tjänst

Darío O'Donnell

Darío O'Donnell

Arbetslagsledare AL C och IT-ansvarig

Dario.ODonnell@danderyd.se

Tatsiana Arnberg

Tatsiana Arnberg

Ma/No

08-5689 1511
tatsiana.arnberg@danderyd.se

Joures Sinani

Joures Sinani

HKK

08-5689 1513
joures.sinani@danderyd.se

Sebastian Torres

Sebastian Torres

Elevassistent

sebastian.torres@danderyd.se