Hej

 

Vi har fått veta att den senaste veckan har sex av skolans elever i åk 9 och en personal bekräftats ha covid-19.För att förhindra fortsatt smittspridning i hela skolan har Smittskyddsläkaren (Smittskydd Stockholm) rekommenderat att samtliga årskurser därför skickas hem under en kommande period om minst 7 dagar.

Fjärrundervisning kommer nu att gälla för åk 7, 8 och 9 på samma sätt som de senaste veckorna, men nu på heltid för alla, från torsdagen den 11/2 t.o.m fredagen den 19/2. Vi informerar vidare vad som gäller efter denna period.

Enligt rekommendation från Smittskydd Stockholm är det bra om ni läser följande information på 1177.se/stockholm:

 

www.1177.se/…/

Det är också viktigt att ni testar er eller syskon om någon i hushållet får symtom under den kommande perioden. Återkoppla till skolledning vid positivt resultat. För vägledning till testning, var god se:

 

www.1177.se/…/#section-108755

Det är också viktigt att elever vid symtom aktiv ska eftersöka provtagning för covid-19 med bistånd av vårdnadshavare:

www.1177.se/…/inflammation-och-infektion-ilungor-och-
luftror/om-covid-19–coronavirus/covid-19-coronavirus/#section-115771

www.1177.se/…/inflammation-och-infektion-ilungor-och-
uftror/om-covid-19–coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/provtagning-for-dig-som-ar-sjuk/

Elever som behöver material från skolan, kan hämta detta imorgon torsdag enligt tiderna här. Vi vill minimera trängseln vid skåpen, så att endast en klass /arbetslag är på skolan samtidigt.

 

  • A1, B1, C1, D1, E1, F1 kl.8.30-9.00
    A2, B2, C2, D2, E2, F2 kl.9.00-9.30
    A3, B3, C3, D3, E3, F3 kl.9.30-10.00
    B4, D4, F4 kl.10.00-10.30

Fjärrlektionerna startar efter lunchrasten för varje klass.

Det finns elever som inte är berörda av fjärrundervisningen. De kommer att vara på skolan så som de har varit hittills under terminen.

 

Elever som önskar få skollunch kan hämta lunch imorgon torsdag, om de har med sig en matlåda att ta hem maten i. Övriga dagar ska lunch beställa detta senast kl.14 dagen innan och hämtas med en egen matlåda som får fyllas på plats.
Beställ skollunch till kökschef Martin Atterlönn martin.atterlonn@danderyd.see

 

Vi uppmanar er alla att hålla er uppdaterade för vidare information här i Vklass.

 

Skolledningen Gunnar, Jenny och Karin