Fribergaskolans val

(Uppdaterad efter riksdagens beslut om ny läroplan för grundskolan)

Skolans val på Friberga innebär att alla elever i åk 7 varje vecka, utöver ordinarie lektionstid, får undervisning i halvklass i ämnena matematik, engelska och svenska. Med detta förstärker och fördjupas elevernas kunskaper och förmågor i dessa tre ämnen, vilka är centrala och viktiga för alla andra ämnen.

I engelska kommer varannan halvklasslektion att hållas av engelsklärare som har engelska som modersmål och varannan lektion av elevernas ordinarie lärare. Tonvikten kommer att ligga på konversation och kommunikation.

I matematik och svenska kommer halvklasslektionerna att hållas av klassens ordinarie lärare i respektive ämne, innehåll och nivå anpassas till elevgruppen. I matematik kommer eleverna att arbeta med matematikens alla fem förmågor genom problemlösning och diskussioner i grupp. I svenska kommer eleverna bland annat att arbeta med retorik, muntlig framställning och kreativt skrivande. Det finns även möjlighet att ha spännande bok- och textsamtal i mindre grupp.

I åk 8 och 9 kommer eleverna själva att få göra mer individuella val där de får utveckla sin kreativitet och begåvning. Eleverna kan på så sätt påverka sitt eget lärande där de både kan bredda och fördjupa sina kunskaper efter intresse och behov. De gör ett ”Elevens val”:

ELEVENS VAL åk 8 och 9
Alla elever har möjlighet att välja ett nytt språk som elevens val (franska, kinesiska, spanska, tyska) som gäller för åk 8 och 9. De elever som inte väljer språk väljer istället växlande kurser där de har möjlighet att fördjupa och förstärka sina förmågor i olika ämnen, främst praktiskt-estetiska ämnen. Detta kan vara kurser som: Kul i köket, Bild och Media, iMovie, Idrott (vandring/styrketräning/skidåkning t ex) eller Mode och Design. Vi kan också erbjuda kurser som ”Läs och skriv-intensiv” eller Matematik grundkurs för att förstärka kunskapen i något teoretiskt ämne.