Fribergaskolans val

Från läsåret 2016/2017 erbjuder vi våra elever ett Skolans val istället för de inriktningar vi tidigare har haft. Skolans val innebär att alla elever i åk 7 varje vecka, utöver ordinarie lektionstid, får undervisning i halvklass i ämnena matematik, engelska och svenska. Med detta förstärker och fördjupas elevernas kunskaper och förmågor i dessa tre ämnen, vilka är centrala och viktiga för alla andra ämnen.

I engelska kommer varannan halvklasslektion att hållas av engelsklärare som har engelska som modersmål och varannan lektion av elevernas ordinarie lärare. Tonvikten kommer att ligga på konversation och kommunikation.

I matematik och svenska kommer halvklasslektionerna att hållas av klassens ordinarie lärare i respektive ämne, innehåll och nivå anpassas till elevgruppen. I matematik kommer eleverna att arbeta med matematikens alla fem förmågor genom problemlösning och diskussioner i grupp. I svenska kommer eleverna bland annat att arbeta med retorik, muntlig framställning och kreativt skrivande. Det finns även möjlighet att ha spännande bok- och textsamtal i mindre grupp.

I åk 8 och 9 kommer eleverna själva att få göra mer individuella val där de får utveckla sin kreativitet och begåvning. Eleverna kan på så sätt påverka sitt eget lärande där de både kan bredda och fördjupa sina kunskaper efter intresse och behov. De ska göra ett Studieval och ett Elevens val:

STUDIEVAL åk 8 och 9 – (2x40 min/v)
Alla elever har möjlighet att välja M1 (franska, kinesiska, spanska, tyska) som gäller för åk 8 och 9. De elever som inte väljer M1 väljer ämnen utifrån ett kursutbud, där de har möjlighet att fördjupa och förstärka sina förmågor i olika ämnen. Kurserna kan variera i längd mellan en halv termin upp till en hel termin.

ELEVENS VAL åk 8 och 9 – består av två kategorier i fyra perioder – (80 min/v)
Alla elever ska välja minst en period med ett praktiskt/estetiskt ämne till exempel idrott, bild/media, kul i köket och minst en period i något teoretiskt ämne, till exempel engelsk konversation på olika nivåer, programmering, NO-laborationer, problemlösning i matematik på olika nivåer, skrivarkurs, retorik, Förintelsen/Auschwitz med mera. Kurserna kan variera i längd mellan en halv termin upp till en hel termin. Innehållet i de olika kurserna ska tydligt framgå, så att eleverna kan göra ett genomtänkt val utifrån intressen och kunskaper. Grupperna bildas utifrån elevernas val och behov. Här kan lärare vägleda om det skulle behövas.

Adress och kontaktuppgifter:

Fribergaskolan

Mörbyhöjden 24

182 32 Danderyd