Välkomna (tillbaka) till Fribergaskolan!

Terminen startar måndagen den 20/8.

Åk 8 och 9 startar kl. 08.30 i respektive klassrum (meddelas på Schoolsoft och på anslagstavlorna). Under förmiddagen kommer lärarna i arbetslagen ta hand om eleverna och bl a förbereda utvecklingssamtalen som ligger efter kl. 13.00 måndag-onsdag första veckan.

Åk 7 samlas i Aulan kl. 10.00 där lärarna i ALC och ALD kommer ta hand om er. Dagen avslutas 14.30.

Varmt välkomna till ett nytt läsår