I mars 2018 genomförs PISA-undersökningen i Sverige, och många andra länder. Fribergaskolans elever är i år uttagna för att representera en del av Sveriges alla 15-åringar. 34 elever ur åk 9 gör undersökningen som pågår under en hel förmiddag. De svenska elevernas resultat kommer sedan jämföras med ca 80 andra länder! Tack alla kämpande elever för er insats.