I början av sommaren 2018 byter all personal på Fribergaskolan mailadresser.

Vi kommer att ha adresser med formatet förnamn.efternamn@danderyd.se i fortsättningen.

Hemsidan kommer att uppdateras inom kort med de nya adresserna.