Datorhantering
1/3

* Du ska ha uppsikt över datorn hela tiden, annars ska datorn förvaras på ett säkert ställe såsom låst elevskåp.
* Datorerna får inte tas med in till skolmatsalen eller lämnas utanför i kapprummet utan uppsikt.
* Mat, dryck eller annan vätska får inte vara nära datorn såsom på samma bord där datorn är.
* Datorn får inte läggas på golv eller annan plats där den kan bli skadad.
* Om datorn går sönder utan att eleven har haft uppsikt över datorn, räknas detta som försummelse (slarv).
* Datorns tangenter är gjorda för normalt användande och inte hårda repetitiva nedtryckningar (“hackande”), t ex när man spelar spel, ett sådant användande av datorn räknas som försummelse (slarv).