Samtalsstöd – behöver du eller din ungdom prata?

Kommunen är tillgänglig för dig som behöver stöd med anledning av den tragiska händelsen i Sollentuna där en ung människa bragts om livet. På Fribergagården finns personal tillgänglig för att stötta berörda unga och föräldrar.

Behöver du prata med någon?

Ungdomspräst Niklas Utterhall, 08-568 957 24, 070-259 00 68

Kyrkoherde Elisabeth Munro, 070-644 10 99


Övrigt samtalsstöd:

Socialtjänsten nordost

Brottsofferjouren Roslagen, 08–768 83 82 eller 0739-39 44 76

Barnens hjälptelefon BRIS, 116 111

BRIS vuxentelefon, 077-150 50 50

Ungdomsmottagningen

Svärdvägen 25 B, 182 33 Danderyd, telefon 08-568 919 05

Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl 15-16 och onsdagar kl 16-17. Andra tider, lämna ett meddelande så ringer vi upp.

Tidsbokade besök måndag till fredag till kuratorer och barnmorskor.

Vad händer i veckan?

Fribergagården är öppen för unga som behöver prata eller bara vara. Fribergagården är en av kommunens fritidsgårdar som vänder sig till ungdomar på högstadiet och gymnasiet.

Aktuell information och öppettider finns på Fribergagårdens instagram:

Fribergagårdens instagram > (Länk: https://www.instagram.com/fribergagarden/)

Frågor

Fribergagården

Fritidsgårdschef Jonas Jonsson, 08-568 910 86

Vid eventuella frågor från media hänvisa till:

Bildningsförvaltningen

Bildningsdirektör Kent Henningson, 08-568 913 90