FRIBERGASKOLAN

Förnyelse och Tradition. Vi rustar dig för framtiden

Get Adobe Flash player

Senast uppdaterad 6 februari 2018

En högstadieskola att vara stolt över!

SchoolSoft        GoogleApps 


Arbetsplaner: Trivsel och regler

Trivsel och Regler:
Alla regler har fastställts av rektor efter diskussion
med elever, föräldrar och personal


Skolmiljön:

1- Tänk på den allmänna trivseln genom att viisa hänsyn och respekt.

2- Klottra inte på skåp, väggar möbler och andra föremål.

3- Möblerna skall stå på sina platser.

4- Vi slänger skräp i källsorteringskärlen och i papperskorgarna.

5- Håll rimlig ljudnivå i korridorer och trappor.

6- Tänk på lektionerna i klassrummen runtom.

7- Elevskåpen är till för förvaring av skolmaterial och ytterkläder, inte att sitta på.

8- Inga ytterkläder, kepsar eller mössor i klassrummen. De förvaras i elevskåpen.

9- Använd inte parfym och andra starka dofter i skolan. De som har allergi påverkas och mår dåligt av dessa.

10- Använd mugg eller flaska när du tar vatten från automaten i korridoren. Tänk på halkrisken om vatten kommer ut på golvet.

11- Datorer får ej användas till annat än skolarbete under lektionstid. Mobilerna ska lämnas i skåpet under lektionstid. Vid överträdelse tar läraren datorn/telefonen som återfås efter kl.16. Upprepas felaktig användning av datorn kontaktas föräldrarna som då får komma till skolan och hämta ut datorn när Yuki eller Anette finns på plats.

12- All skadegörelse, avsiktlig eller oavsiktlig, medför ersättningsskyldighet.


Förbud inom skolans område under hela dygnet för:

1-Knivar och andra vassa föremål.

2- Tändstickor och tändare.

3- Alkohol och narkotika: Om en elev är påverkad av alkohol eller annan drog tar skolan omedelbart kontakt med hemmet.

4- I enlighet med tobakslagen är det förbjudet med rökning inom skolans område. Vi kommer att meddela alla föräldrar/vårdnadshavare via mail om de elever vi ser använda tobak, även e-cigaretter, samt om man har en uppenbar doft av rök, utan att vi sett eleven röka. Detta gäller också utanför skolans område då skoldagen räknas med att man tar sig till och från skolan. 

5- Snöbollskastning. Ingen snö inomhus.

6- Utomstående personer att vistas på skolans område utan tillåtelse.


Fordonsåkning:

1- Fordonsåkning (även cykel och moped) är förbjuden på skolområdet under skoltid (utom för färd till p-plats).

2- Cyklar och mopeder får bara ställas på anvisade platser.

3- Skateboard-, longboard- och inlineåkning får inte förekomma inne i skolan eller på skolområdet. Åkning får endast ske på anvisad plats vid Fribergagården.


Skolrestaurangen:

1- Häng upp ytterkläder, mössor och kepsar i korridoren utanför aulan eller lämna dem i skåpet. Väskor och ryggsäckar lämnas i skåpet.

2- Mat får inte tas med utanför restaurangens lokal. Egen mat får ej heller tas med in i skolrestaurangen. 

3- Du som av någon anledning har specialkost får inte glömma att själv ringa till skolrestaurangen och meddela om du inte ska ha lunch.

4- Plocka alltid bort efter dig och lämna bordet som du själv vill att de ska se ut när du kommer. 

5- Olämpligt uppträdande kan medföra att eleven får äta i sällskap med någon vuxen.Samlingar i aulan

1- Om inget annat meddelas fyller vi på framifrån.

2- Inga ytterkläder eller väskor får tas med in i aulan, detta gäller även mössor och kepsar.

3- Spring ut och in får ej förekomma under pågående samling


Sen ankomst:
Detta meddelas hemmet genom Schoolsoft. 


Ingen lärare:

Om läraren inte har kommit 10 minuter efter att lektionen har börjat, ska en elev gå till expeditionen och meddela detta. Klassen får inte gå utan att ha fått klart besked om det blir lektion eller ej.


Avbryta skoldagen:

Om du måste avbryta skoldagen, ska du anmäla detta till skolsköterskan, din mentor eller någon lärare i arbetslaget. 


Lektioner utomhus: 

Lektioner utomhus får endast förekomma i samband med utomhusstudier i olika ämnen.


I händelse av brandlarm gäller följande:

Läraren går ut i korridoren och kontrollerar. Om larmet tystnar, fortsätt lektionen. Om larmet inte tystnar gäller följande: 
  
1. Stäng fönster. 
  
2. En elev (utses av läraren) går först ut. 
  
3. Läraren går sist och stänger dörren. 
  
4. Uppställning klassvis i bokstavsordning på fotbollsplanen enligt markeringar (åk 6 därefter A-G).
  
5. Läraren rapporterar klassens närvaro, föranmäld frånvaro samt om någon saknas, till den ansvariga ledaren.

6. All personal, även de som inte hade lektion när larmet startade, anmäler sin egen närvaro till ansvarig ledare. 
  
7. Invänta instruktioner om vad du skall göra. OBS! Ingen får lämna platsen utan tillåtelse.                                             
  
Elever, som inte är i ett klassrum när larmet går, skall själv söka upp sin klass på gångvägen mellan skolrestaurangen och idrottshallen.

Läxförhör, Prov, Inlämningsuppgifter:

Eleverna får ha två prov eller inlämningsuppgifter per vecka med undantag för elever som läser M1 (moderna språk 1, C-språk) som kan ha tre prov eller inlämningsuppgifter per vecka


Läxförhör:

Ett läxförhör, skriftligt eller muntligt, omfattar enkortstudieperiod, inte mer än veckans pensum. Ett läxförhör räknas inte som prov, det behöver inte meddelas eleverna i förväg och inte heller skrivas in i skrivschemat eller i SchoolSoft. Oförberedda läxförhör kan genomföras av lärare så ofta som de bedömer det lämpligt (även måndagar)


Prov: 

Ett prov omfattar en längre studieperiod, flera kapitel eller ett helt arbetsområde. Det skall skrivas in på SchoolSoft. 
Bitr. rektor Karin Hydlin skriver om prov 070511: 
Högst två prov/veckan gäller.  För elever med C-språk gäller högst tre prov/vecka. 

Temaveckor och studiebesök, uppskattade, lärorika och roliga inslag i undervisningen, måste planeras så att provschemat fungerar. Man kan flytta prov, i samråd med undervisande lärare, om ovanstående fungerar."


Inlämningsuppgifter: 

Inlämningsuppgifter eller kompendier kan jämställas med prov om de, liksom prov, omfattar en längre studieperiod, flera kapitel eller ett helt eller större delen av ett arbetsområde. De ska skrivas in på SchoolSoft. 

Elevröster:

 "Fribergaskolan är en skola dit man tycker det är roligt att gå. Man utvecklas på ett roligt sätt och man är snäll mor varandra. Lärarna är väldgt bra och man kan säga vad man tycker och skolan utvecklas efter elevernas åsikter." (Alexandra Holmberg, 9A3 - 2014)

Om inte annat uttryckligen sägs,

 ägs copyright för alla fotografier av Fribergaskolan.
Foton får inte reproduceras eller användas på annat sätt utan
skolans tillstånd. 


Ansvarig utgivare: Gunnar Rydwik

Webbredaktör: Darío O'Donnell


Copyright © 1998-2017