Det närmar sig skolavslutning och här kommer tid och plats för detta i respektive arbetslag och årskurs:

Åk 7: Avslutning tisdagen den 11 Juni kl. 9.00-9.45 i Aulan. Efter avslutningen i aulan går arbetslag C till Fribergagården, medan arbetslag D delar upp sig i salarna 12,13, 20 och 21.

Åk 8: Avslutning onsdagen den 12 Juni kl. 8.30-9.15 i Aulan. Därefter går arbetslag A till sal 18a+b och arbetslag B till Bildsalen.

Åk 9: Avslutning onsdagen den 12 Juni kl. 10.30-11.30 i Aulan. Efter föreställningen i aulan bjuds det på tårta på skolgården av Fribergas föräldraförening. Efter fikat går arbetslag E tillbaka till aulan, medan arbetslag F går till Idrottshallen. Eleverna slutar ca kl. 12.30.