FRIBERGASKOLAN

Förnyelse och Tradition. Vi rustar dig för framtiden

Get Adobe Flash player

Senast uppdaterad 6 februari 2018

En högstadieskola att vara stolt över!

SchoolSoft        GoogleApps 


Sjukhusskolan


Sjukhusskolan är en resurs för de barn som under en längre tid befinner sig på sjukhus. På Danderyds sjukhus, Mandometerkliniken arbetar en lärare med elever som går i grundskolan eller gymnasiet och är inskrivna för vård.


Elever som vårdas på sjukhus och inte kan delta i vanligt skolarbete har rätt till sjukhusundervisning. Sådan undervisning ska så långt det är möjligt motsvara den undervisning som elev inte kan delta i på sin ordinarie skola.

Sjukhusskolan fungerar som en slags bro till hemskolan. Undervisningen anpassas efter elevernas förmåga och behov.  Den ska också ge trygghet, bidra till elevens tillfrisknande och minska oro inför det fortsatta lärandet. Undervisningen kan ske enskilt eller i grupp.
Kontakt till sjukhusskolans lärare:

jenny.lenfors-raiha@edu.danderyd.se


Länktips:

https://www.barncancerfonden.se/om-oss/tidningen-barn-och-cancer/fraga-experterna/hur-fungerar-en-sjukhusskola/

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3682
Elevröster:

"Vi på Friberga kan stolt säga att vi har en utmärkt bra sammanhållning mellan lärare och elever. På Friberga spelar det ingen roll hur man ser ut, vilka kläder man har eller var man kommer ifrån. Friberga är bäst!" (Felix Pehrson, 8C3 - 2014)

Om inte annat uttryckligen sägs,

 ägs copyright för alla fotografier av Fribergaskolan.
Foton får inte reproduceras eller användas på annat sätt utan
skolans tillstånd. 


Ansvarig utgivare: Gunnar Rydwik

Webbredaktör: Darío O'Donnell


Copyright © 1998-2017