FRIBERGASKOLAN

Förnyelse och Tradition. Vi rustar dig för framtiden

Get Adobe Flash player

Senast uppdaterad 6 februari 2018

En högstadieskola att vara stolt över!

SchoolSoft        GoogleApps 


Presentation

Fribergaskolans vision


Vi vill skapa en skola där alla trivs och  ingen lämnas utanför.
Alla ska få utveckla sin
personlighet och stärka sitt självförtroende.

För det krävs både empati och personligt ansvar av oss alla.

Vi vill skapa en skola som fokuserar på kunskap och glädje.
En skola som följer med sin tid, arbetar med hållbar utveckling och
utgår från alla elevers olika förutsättningar.

Vår skola är en skola som du ska känna dig trygg i,
en skola som du lär dig mycket i
- en skola för framtiden


Vår verksamhet sammanfattas i mottot: 
"Förnyelse och Tradition. Vi rustar dig för framtiden."

Skolidé:

 Vi indelar skolans elever i sju självständiga och välfungerande arbetslag, där eleven alltid står i centrum. 

Vi är stolta över ”Fribergaandan”, där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar umgängestonen.  

Varje arbetslag har en arbetslagsledare som leder och fördelar arbetet inom AL.

Vi främjar elevers ställningstagande i grundläggande demokratiska värderingar som alla människors lika värde genom ständigt återkommande diskussioner och teman.

Vi förbereder elever för aktivt deltagande i samhällslivet genom många utflykter i vår omvärld.

Vi har stark internationell profil och arrangerar utbyten med skolor i Frankrike, Spanien och Tyskland.

Vi erbjuder specialundervisning, individuellt eller integrerad, med nära anknytning till de olika arbetslagen.

Vi serverar goda skolluncher lagad med omsorg i vårt eget skolkök.

Vi är en musicerande skola, där mer än hälften av eleverna är aktiva i någon av skolans tre körer.

Vi anser att samarbetet mellan hem och skola är oerhört viktigt, därför har vi SchoolSoft, ett webbaserat kommunikationssystem, där berörda elever, föräldrar och personal dagligen kan följa skolarbetet.

Vi stöttar elevernas utveckling genom ett aktivt mentorskap.

Vi motverkar aktivt mobbning och främjar trivsel genom kamratstödjare, kompisstödjare och samarbete med Friends.


I hjärtat av Danderyd, Fribergaskolan,
en skola att vara stolt över!


Fribergaskolan är en mycket populär skola, som har omkring 560 elever. Den ligger i hjärtat av Danderyds kommun, nära T-bana Mörby C.

Gångavstånd är ungefär 300 meter.

Skolan är högt belägen och ligger på en omväxlande naturtomt med istidshällar, tallar och björkar. På gångvägen till skolan från Mörby C passeras Fribergagården, en fritidsgård som är nära knuten till skolan där våra elever gärna träffas på håltimmar och efter skolan slut. Vid Mörbyleden finns en vägskylt, som visar biluppfarten till Fribergaskolan.

Varmt välkomna till oss!


Detta är
Fribergaskolan


Vi som arbetar här är glada och stolta över en väl fungerande och framgångsrik verksamhet.

Här erbjuds eleverna en gedigen utbildning, som ger en utmärkt grund för fortsatta studier. Fribergaskolan är glädjande nog mycket populär och vi har långt fler sökande än platser. Skälen till detta är flera:Vi har trevliga och ambitiösa elever. Vi har ett mycket gott samarbete med föräldrarna, som förstår utbildningens värde. Vi har en engagerad och kompetent personal med fokus på lärande och trivsel.

Med dessa goda förutsättningar följer det helt naturligt att studieresultaten över lag är mycket goda. Fribergaskolan är ett av de tre högstadier i Stockholms län där 100 % av eleverna i år 9 går ut med godkänt i basämnena svenska, matte och engelska.

Dessutom finns möjlighet för samtliga elever att göra en rad individuella val vad gäller språk, slöjd och EV (elevens val). Syftet är att skapa en mer individualiserad och därigenom mer stimulerande utbildning, där lust och intresse får vara med och styra.

Tillsammans har vi utvecklat en så kallad ”Fribergaanda”, där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar umgängestonen. Detta gör att såväl elever som personal trivs mycket väl på skolan. Kraft och engagemang kan läggas på utbildning och utveckling.

När våra elever sedan går vidare ut i livet bär de inte bara med sig en rad kunskaper och färdigheter. I deras ”personliga ryggsäckar” packar vi även ner vår starka tilltro till deras förmåga och möjligheter! Vi är övertygade om att våra elever med detta i bagaget har utmärkta möjligheter att gå en rik och spännande framtid till mötes.


Vår organisation:
Arbetslag och Mentorskap


Fribergaskolan är organiserad i arbetslag. Varje lag består av ca 84-112 elever och 6-8 lärare.

Varje arbetslag har en arbetslagsledare som leder och fördelar arbetet inom AL.

Våra intentioner är att ha en flexibel gruppering inom arbetslaget. Fördelen med detta är att alla lär känna varandra inom laget, vilket ger trygghet när man ibland måste göra nya grupperingar i vissa ämnen.

Varje lärare i arbetslaget är mentor för ca 15 elever. Att vara mentor innebär att läraren har kontakt med elevens föräldrar och följer upp elevens studieresultat och frånvaro.

De olika arbetslagen har ett eget område i skolan bestående av klassrum, grupprum, egna toaletter och en avgränsad del i skåphallen vilket ger hemkänsla. Eleverna får på jourtid varje vecka se till att området hålls rent och fritt från klotter."Fribergaskolan... utgör ett synnerligen gott exempel av allmänt intresse."
(Skolinspektionen, december 2009)


Elevröster: "Jag tycker att Friberga är en jättebra skola för att det är mycket bra stämning och man får alltid hjälp om man behöver. Fribergaskolan har något som kallas Fribergaandan. Så förekommer nästan aldrig någon mobbing. Alla elever kan känna sig trygga här." (Clara Niesen, 7F3 - 2014)

Om inte annat uttryckligen sägs,

 ägs copyright för alla fotografier av Fribergaskolan.
Foton får inte reproduceras eller användas på annat sätt utan
skolans tillstånd. 


Ansvarig utgivare: Gunnar Rydwik

Webbredaktör: Darío O'Donnell


Copyright © 1998-2017