Det är både glädjande och hedrande att åter få berätta att våra elever som slutade i juni 2015 hade det högsta meritvärdet i Danderyd bland kommunala skolor. Genomsnittligt Meritvärde i Riket (samtliga kommunala skolor): 220,3 poäng. Genomsnittligt Meritvärde i...

läs mer