Pilenenkäten är en kundundersökning som Danderyds kommun gör varje år med alla eleverna som går i åk 8 i kommunen.

Senaste Pilenenkäten (feb 2015) visar att 91% av eleverna på Fribergaskolan är nöjda med sin skola.

(januari 2016)