FRIBERGASKOLAN

Förnyelse och Tradition. Vi rustar dig för framtiden

Get Adobe Flash player

Senast uppdaterad 6 februari 2018

En högstadieskola att vara stolt över!

SchoolSoft        GoogleApps 


Internationalisering: Tyskland


Utbyte med Tyskland

Sedan 1998

Sedan maj -98 har vi ett fungerande utbyte med en skola i Dömnitz i nordöstra Tyskland vid Elbe, två timmar från Berlin. Våra elever i år 8 och 9 åker till Dömnitz vartannat år  och vartannat år är det återbesök av de tyska eleverna. Under ett par dagar av vår studieresa besöker vi Berlin. 


Om inte annat uttryckligen sägs,

 ägs copyright för alla fotografier av Fribergaskolan.
Foton får inte reproduceras eller användas på annat sätt utan
skolans tillstånd. 


Ansvarig utgivare: Gunnar Rydwik

Webbredaktör: Darío O'Donnell


Copyright © 1998-2017