FRIBERGASKOLAN

Förnyelse och Tradition. Vi rustar dig för framtiden

Get Adobe Flash player

Senast uppdaterad 6 februari 2018

En högstadieskola att vara stolt över!

SchoolSoft        GoogleApps 


Internationalisering: Kinesiska

Kinesiska är världens största språk och Kina är ett land med en fascinerande historia och en spännande framtid. Det Kina vi ser i dag utgör en självklar del av det globala samhället och Kina blir en allt viktigare samarbetspart för Sverige - inte bara ekonomiskt utan även politiskt och kulturellt. Intresset för att läsa kinesiska har ökat de senaste åren och det är nu många elever i Sverige som lär sig kinesiska. Fribergaskolans motto är att rusta eleverna för framtiden och vi var en av de två första skolorna i Sverige som erbjöd undervisning i kinesiska från årskurs 6. Våra erfarenheter och kunskaper togs tillvara då Fribergaskolans lärare deltog i Skolverkets arbetet med de nya kurs- och ämnesplanerna i kinesiska. Under de första årens studier ligger fokus på muntlig språkfärdighet. Vi arbetar också med tusch och digitala hjälpmedel för att ge grundläggande kunskaper om det kinesiska skriftspråket och kommunikativa färdigheter i både tal och skrift. 


Om inte annat uttryckligen sägs,

 ägs copyright för alla fotografier av Fribergaskolan.
Foton får inte reproduceras eller användas på annat sätt utan
skolans tillstånd. 


Ansvarig utgivare: Gunnar Rydwik

Webbredaktör: Darío O'Donnell


Copyright © 1998-2017