FRIBERGASKOLAN

Förnyelse och Tradition. Vi rustar dig för framtiden

Get Adobe Flash player

Senast uppdaterad 6 februari 2018

En högstadieskola att vara stolt över!

SchoolSoft        GoogleApps 


Internationalisering: Frankrike


Utbyte med Frankrike

Sedan 2001

Bonjour! Vår franska vänskola, Fénelon Ste Ma-rie ligger i centrala Paris. Det är både en grundskola och ett gymnasium. Vi har tidigare haft ett resutbyte med skolan men har nu övergått till ett brevutbyte. Tidigare berördes endast åk nio, men nu finns ett pågående brevutbyte i alla årskurser, 7-9. Eleverna skriver om sin vardag och har möjlighet att ställa frågor till den franska klassen eller till en enskild ”correspondant”. Ibland skickar vi videoklipp till varandra. Vi berör teman som fritidsintressen, saker att se och göra i Stockholm och Paris, matlagningmed mera. De franska eleverna skriver och pratar engelska och de svenska eleverna använder franska.

Om inte annat uttryckligen sägs,

 ägs copyright för alla fotografier av Fribergaskolan.
Foton får inte reproduceras eller användas på annat sätt utan
skolans tillstånd. 


Ansvarig utgivare: Gunnar Rydwik

Webbredaktör: Darío O'Donnell


Copyright © 1998-2017