FRIBERGASKOLAN

Förnyelse och Tradition. Vi rustar dig för framtiden

Get Adobe Flash player

Senast uppdaterad 6 februari 2018

En högstadieskola att vara stolt över!

SchoolSoft        GoogleApps 


Internationalisering

 Studier med internationell profil
Studieresor


Ett av Fribergaskolans prioriterade mål är, i enlighet med läroplan, internationalisering. ”Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang” står det i läroplanen för de obligatoriska skolformerna.

Internationalisering är ett självklart inslag i Fribergaskolan som har en lång tradition av internationellt utbyte. Under åren har ett omfattande kontaktnät byggts upp som erbjuder elever rika möjligheter till internationella erfarenheter i Frankrike, Spanien och Tyskland. Det yttrar sig för våra elever i ett omfattande studerandeutbyte. Vi vill ge våra elever bästa möjliga förutsättningar för en framtida global arbetsmarknad.

Elever vid engelskinriktad klass (åk 9 ht 2017) har dessutom ca 30 minuter extra engelska per vecka. På Fribergaskolan undervisar både svenska och utländska lärare.

Erfarenheter visar att elever som deltar i Fribergaskolans internationella utbyten, når bättre resultat i språk, blir mer motiverade till skolarbetet och får ökat självförtroende.


Första utbyte med El Campello i Spanien, nov 1998


Om inte annat uttryckligen sägs,

 ägs copyright för alla fotografier av Fribergaskolan.
Foton får inte reproduceras eller användas på annat sätt utan
skolans tillstånd. 


Ansvarig utgivare: Gunnar Rydwik

Webbredaktör: Darío O'Donnell


Copyright © 1998-2017