FRIBERGASKOLAN

Förnyelse och Tradition. Vi rustar dig för framtiden

Get Adobe Flash player

Senast uppdaterad 28 november 2017

En högstadieskola att vara stolt över!

SchoolSoft        GoogleApps 


Internationalisering

 Studier med internationell profil
Studieresor


Ett av Fribergaskolans prioriterade mål är, i enlighet med läroplan, internationalisering. ”Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang” står det i läroplanen för de obligatoriska skolformerna.

Internationalisering är ett självklart inslag i Fribergaskolan som har en lång tradition av internationellt utbyte. Under åren har ett omfattande kontaktnät byggts upp som erbjuder elever rika möjligheter till internationella erfarenheter i Frankrike, Spanien och Tyskland. Det yttrar sig för våra elever i ett omfattande studerandeutbyte. Vi vill ge våra elever bästa möjliga förutsättningar för en framtida global arbetsmarknad.

Elever vid engelskinriktad klass (åk 9 ht 2017) har dessutom ca 30 minuter extra engelska per vecka. På Fribergaskolan undervisar både svenska och utländska lärare.

Erfarenheter visar att elever som deltar i Fribergaskolans internationella utbyten, når bättre resultat i språk, blir mer motiverade till skolarbetet och får ökat självförtroende.


Första utbyte med El Campello i Spanien, nov 1998


Om inte annat uttryckligen sägs,

 ägs copyright för alla fotografier av Fribergaskolan.
Foton får inte reproduceras eller användas på annat sätt utan
skolans tillstånd. 


Ansvarig utgivare: Gunnar Rydwik

Webbredaktör: Darío O'Donnell


Copyright © 1998-2017