FRIBERGASKOLAN

Förnyelse och Tradition. Vi rustar dig för framtiden

Get Adobe Flash player

Senast uppdaterad 6 februari 2018

En högstadieskola att vara stolt över!

SchoolSoft        GoogleApps 


Inriktning Engelska


Engelskinriktning:

Att studera ordinarie ämnen på engelska kräver extra arbetsinsats från eleven. Därför är det viktigt att eleven som väljer engelskinriktning gör det av eget intresse.

Eleven bör vara klart godkänd i engelska. Eleven bör också vara intresserad av att utveckla sin engelska.
OBS! Fribergaskolan är en
mycket populär högstadieskola
och vi har långt fler sökande än platser.
Vi kan tyvärr inte garantera att alla sökande får plats.


Inriktning: ENGELSKA

Med språket som nyckel till kunskap


I engelska undervisas eleverna dels av en engelsklärare med svenska som modersmål, dels av en engelsklärare med engelska som modersmål. Elever vid engelskinriktad klass har dessutom ca 30 minuter extra engelska per vecka.

I samtliga ämnen (svenska och moderna språk undantaget) studeras minst ett avsnitt på engelska per termin. Om eleverna vill och klarar av det, kan mängden engelska ökas väsentligt. Under utbildningen vid Fribergaskolan har eleverna tillgång till kurslitteratur både på engelska och svenska. Vi arbetar helt och hållet enligt svensk läroplan.

Vi vänder oss till de elever som ser vinsten i att lägga en gedigen språklig grund inför sina fortsatta studier. Vi vet att elever som lämnar oss på våren i nian har utvecklat sina engelska språkfärdigheter väsentligt. 

Fribergaskolan verkar för att främja internationella kontakter.Om inte annat uttryckligen sägs,

 ägs copyright för alla fotografier av Fribergaskolan.
Foton får inte reproduceras eller användas på annat sätt utan
skolans tillstånd. 


Ansvarig utgivare: Gunnar Rydwik

Webbredaktör: Darío O'Donnell


Copyright © 1998-2017