Info Fribergaskolan
14 januari, 2020

Trivsel och regler Inne i korridorerna

  • * Vi klottrar inte på skåp, väggar, möbler eller på andra föremål.
  • * Vi flyttar inte på möbler.
  • * Vi slänger skräp i källsorteringskärlen och i papperskorgarna.
  • * Vi håller en låg ljudnivå i korridorer och trappor, eftersom det pågår lektioner i intilliggande klassrummen.
  • * Vi använder muggar eller flaskor när vi tar vatten från automaten i korridoren och vi torkar upp eventuellt vatten som hamnar på golvet, så att ingen halkar.