• Du ska ha uppsikt över datorn hela tiden, annars ska datorn förvaras på ett säkert ställe såsom låst elevskåp.
 • Datorerna får inte tas med in till skolmatsalen eller lämnas utanför i kapprummet utan uppsikt.
 • Mat, dryck eller annan vätska får inte vara nära datorn såsom på samma bord där datorn är.
 • Datorn får inte läggas på golv eller annan plats där den kan bli skadad.
 • Om datorn går sönder utan att eleven har haft uppsikt över datorn, räknas detta som försummelse (slarv).
 • Datorns tangenter är gjorda för normalt användande och inte hårda repetitiva nedtryckningar (“hackande”), t ex när man spelar spel, ett sådant användande av datorn räknas som försummelse (slarv). 
 • Datorn får inte “slängas” ner på bord eller annan yta.
 • Datorn får inte lämnas kvar på skolan efter skoltid.
 • Datorn ska vara stängd när den transporteras.
 • Datorn får inte användas till sådant som den inte är ämnad till, t ex tennisrack, regnskydd eller “stötdämpare”.
 • Datorerna får inte bäras utan skydd ute i regn eller snöfall.
 • Upphittad dator ska lämnas in till IT eller Expeditionen.
 • Datorn får inte placeras på sådant sätt där den riskerar att gå sönder som t.ex uppe på skåpen eller på golvet.
 • Klisterlappar eller logotyp får inte tas bort på datorn.
 • Datorn får inte öppnas eller tas isär av annan person än Fribergas IT-tekniker.
 • Ej fungerande eller trasig dator ska genast lämnas in till Fribergas IT-tekniker.
 • Om datorn har blivit borttappad eller stulen ska detta meddelas till it-tekniker eller Expeditionen omgående.