FRIBERGASKOLAN

Förnyelse och Tradition. Vi rustar dig för framtiden

Get Adobe Flash player

Senast uppdaterad 6 februari 2018

En högstadieskola att vara stolt över!

SchoolSoft        GoogleApps 


Studie- och yrkesvägledare

Studie- och Yrkesvägledare (SYV)


Studie- och Yrkesvägledare
Annika Sedenberg
tel 08-5689 1564
073 6620096


Studievägledning syftar till att ge eleverna stöd i att göra egna, väl underbyggda val, främst inför gymnasievalet.

För att komma till mig behöver du inte veta vad du ska fråga eller ha färdigformulerade svar, detta undersöker vi tillsammans. Ett samtal handlar om frågor och funderingar eller avsaknaden av dem, om framtiden och om att göra ett stort val.
Så titta gärna förbi! Jag sitter bredvid expeditionen.

Välkomna

Om inte annat uttryckligen sägs,

 ägs copyright för alla fotografier av Fribergaskolan.
Foton får inte reproduceras eller användas på annat sätt utan
skolans tillstånd. 


Ansvarig utgivare: Gunnar Rydwik

Webbredaktör: Darío O'Donnell


Copyright © 1998-2017