FRIBERGASKOLAN

Förnyelse och Tradition. Vi rustar dig för framtiden

Get Adobe Flash player

Senast uppdaterad 6 februari 2018

En högstadieskola att vara stolt över!

SchoolSoft        GoogleApps 


Skolkurator

Skolkurator


Kurator Peter Svanberg


Jag heter Peter Svanberg och arbetar som skolkurator på Fribergaskolan. Jag är socionom och utbildad familjeterapeut, med många års erfarenhet av arbete i skolor.

Mitt arbete är att hjälpa elever med små och stora bekymmer i skolan och privatlivet. Ibland vill man prata med någon, men känner att man inte kan vända sig till föräldrar eller kompisar. Det kan gälla allt från skolarbete och stress till konflikter och mobbning eller sorg och tunga tankar. Allt sådant kan jag hjälpa elever med genom samtal eller coachning. Ibland räcker det att träffas en gång, ibland behöver man ha en serie med samtal.

Jag kan även ge råd och stöd till föräldrar som har frågor om skolan, eller av olika anledningar är oroliga för sina barn och undrar vart de ska vända sig för att få hjälp.

Förutom detta är ett av mina viktigaste uppdrag att arbeta med den sociala miljön på skolan. Skolan samarbetar med Friends, Sveriges största organisation mot mobbning. De utbildar både vår personal och våra Kompisstödjare, vilket borgar för ett gott arbete med dessa frågor. Vi har också en personalgrupp, AMOR, vars uppdrag är att skapa trygghet för eleverna på skolan.

Välkommen att höra av dig!

Om inte annat uttryckligen sägs,

 ägs copyright för alla fotografier av Fribergaskolan.
Foton får inte reproduceras eller användas på annat sätt utan
skolans tillstånd. 


Ansvarig utgivare: Gunnar Rydwik

Webbredaktör: Darío O'Donnell


Copyright © 1998-2017