Elever som går i åk 8 har genomfört en kommungemensam kvalitetsuppföljning där de fått besvara ett antal frågor. Resultatet var mycket bra t ex:
92% av Fribergas åk 8 elever svarar att de är trivs i skolan och hela 95% upplever att de är trygga här!
(mars 2017)