FRIBERGASKOLAN

Förnyelse och Tradition. Vi rustar dig för framtiden

Get Adobe Flash player

Senast uppdaterad 6 februari 2018

En högstadieskola att vara stolt över!

SchoolSoft        GoogleApps 


Blanketter

Blanketter
Elevröster: 

"En mycket trevlig skola. Fribergagården har legendarisk toast. Elevens val (EV) är alltid avsläppnande men kan ändå vara läraktigt. Lätt att hitta för att klassrummen är placerade efter en bra uttänkt ordnig." (Emil Forsmark, 8C1 - 2014)

Om inte annat uttryckligen sägs,

 ägs copyright för alla fotografier av Fribergaskolan.
Foton får inte reproduceras eller användas på annat sätt utan
skolans tillstånd. 


Ansvarig utgivare: Gunnar Rydwik

Webbredaktör: Darío O'Donnell


Copyright © 1998-2017