Datorhantering
3/3

* Datorn får inte placeras på sådant sätt där den riskerar att gå sönder som t.ex uppe på skåpen eller på golvet.
* Klisterlappar eller logotyp får inte tas bort på datorn.
* Datorn får inte öppnas eller tas isär av annan person än Fribergas IT-tekniker.
* Ej fungerande eller trasig dator ska genast lämnas in till Fribergas IT-tekniker.
* Om datorn har blivit borttappad eller stulen ska detta meddelas till it-tekniker eller Expeditionen omgående.