Datorhantering
2/3

* Datorn får inte “slängas” ner på bord eller annan yta.
* Datorn får inte lämnas kvar på skolan efter skoltid.
* Datorn ska vara stängd när den transporteras.
* Datorn får inte användas till sådant som den inte är ämnad till, t ex tennisrack, regnskydd eller “stötdämpare”.
* Datorerna får inte bäras utan skydd ute i regn eller snöfall.
* Upphittad dator ska lämnas in till IT eller Expeditionen.