Viktig Information!
Till Alla 9:or!
Nu är det dags att köpa ut era datorer om ni ska göra det!

Mer information finns på Schoolsoft.