Datorhantering
2/3

* Datorn får inte “slängas” ner på bord eller annan yta.
* Datorn får inte lämnas kvar på skolan efter skoltid.
* Datorn ska vara stängd när den transporteras.
* Datorn får inte användas till sådant som den inte är ämnad till, t ex tennisrack, regnskydd eller “stötdämpare”.
* Datorerna får inte bäras utan skydd ute i regn eller snöfall.
* Upphittad dator ska lämnas in till IT eller Expeditionen.

Datorhantering
3/3

* Datorn får inte placeras på sådant sätt där den riskerar att gå sönder som t.ex uppe på skåpen eller på golvet.
* Klisterlappar eller logotyp får inte tas bort på datorn.
* Datorn får inte öppnas eller tas isär av annan person än Fribergas IT-tekniker.
* Ej fungerande eller trasig dator ska genast lämnas in till Fribergas IT-tekniker.
* Om datorn har blivit borttappad eller stulen ska detta meddelas till it-tekniker eller Expeditionen omgående.

Info Fribergaskolan
14 januari, 2020

Trivsel och regler Inne i korridorerna

  • * Vi klottrar inte på skåp, väggar, möbler eller på andra föremål.
  • * Vi flyttar inte på möbler.
  • * Vi slänger skräp i källsorteringskärlen och i papperskorgarna.
  • * Vi håller en låg ljudnivå i korridorer och trappor, eftersom det pågår lektioner i intilliggande klassrummen.
  • * Vi använder muggar eller flaskor när vi tar vatten från automaten i korridoren och vi torkar upp eventuellt vatten som hamnar på golvet, så att ingen halkar.