Upprop ht 2018

Välkomna (tillbaka) till Fribergaskolan! Terminen startar måndagen den 20/8. Åk 8 och 9 startar kl. 08.30 i respektive klassrum (meddelas på Schoolsoft och på anslagstavlorna). Under förmiddagen kommer lärarna i arbetslagen ta hand om eleverna och bl a förbereda...