Tack för det här läsåret!

Tack alla elever och föräldrar för det här läsåret! Vi har haft ett fantastiskt år på Friberga med en massa kunskap, glädje och traditioner. Årets nior gick ut med fantastiska slutbetyg – kanske det bästa meritvärdet i Fribergas historia! Nu väntar ett långt...

Nya mailadresser till personal

I början av sommaren 2018 byter all personal på Fribergaskolan mailadresser. Vi kommer att ha adresser med formatet förnamn.efternamn@danderyd.se i fortsättningen. Hemsidan kommer att uppdateras inom kort med de nya adresserna.