Höstterminen 2017

Under hösten har vi på skolan hunnit med Teknikdagar, Skrivardag och diverse olika utflykter bl a till Eriksö och Utö. Eleverna har jobbat på i sina olika ämnen, och åk 9 har precis gjort klart de flesta muntliga nationella prov. Nu är det snart dags för...

Nöjda elever Pilenenkäten 2015 (endast åk 8)

Pilenenkäten är en kundundersökning som Danderyds kommun gör varje år med alla eleverna som går i åk 8 i kommunen. Senaste Pilenenkäten (feb 2015) visar att 91% av eleverna på Fribergaskolan är nöjda med sin skola. (januari 2016)