FRIBERGASKOLAN

Förnyelse och Tradition. Vi rustar dig för framtiden

Get Adobe Flash player

Senast uppdaterad 6 februari 2018

En högstadieskola att vara stolt över!

SchoolSoft        GoogleApps 


1 till 1

1 till 1 = En elev, en MacAir
Ett historiskt steg i Fribergaskolans utveckling


Nu har alla våra elever fått varsin dator!
Från och med den 30 augusti 2012 disponerar 
varje elev på Friberga över en "Macbook air"-dator. Historiskt!

TILL 1 = EN ELEV, EN MAC AIR En stor satsning gjorde vi redan under vt-2010 då vi installerade trådlöst nätverk som förberedelse till en så kallad ”1 till 1”-satsning som onekligen har höjt undervisningskvaliteten. Redan i december 2011 fick personal på Fribergaskolan de första MacBook datorerna. Eleverna som börjar hos oss lånar varsin MacBook Air dator under sin skoltid på Fribergaskolan. Denna dator disponerar eleven under dygnets alla timmar samt under lov och helger. Genom en gemensam lärportal på nätet skapas en samlingsplats där elever och lärare kan kommunicera, samverka, använda digitala läromedel samt lagra och dela dokument. Tjänsterna för detta är webbaserade.

GOOGLE APPS/DRIVE Detta har förändrat undervisningen en hel del. Vi arbetar med Google Apps där varje lärare harsin sajt. Lärarna och elever har möjligheter att följa, kommentera, få/ge hjälp med pågående arbeten genom att dela dokument i Drive (Google Apps) 

SMART- OCH INTELLIBOARD Fribergaskolan har även många ”smart– och intelliboards”. Via en dator kan läraren projicera material direkt från Internet och samtidigt t ex göra kompletterande anteckningar.

SCHOOLSOFT Högstadietiden är en spännande epok i en människas liv, full av utmaningar och nya erfarenheter. Samtidigt ökar kraven i skolan och de resultat man gör påverkar sedan vilka vägval man kan göra när gymnasieåren tar vid. Man lämnar gradvis barndomen bakom sig och friheten ökar.

Många mognar snabbt och kan själva axla ansvaret för studierna. Dessa klarar själva av att anteckna angelägen information och förmedlar själva detta till sina föräldrar.

Det är dock vår erfarenhet att en del elever har svårt att fullt ut ta det ansvar som läggs på deras axlar. De får svårt att hålla rätt på vad som ska göras och när. I dessa fall kan det även lätt bli så att information om skolarbetet inte når föräldrarna på ett tillfredsställande sätt. Då blir det svårt för hemmen att ge sina unga det stöd i skolarbetet som behövs. Det är allvarligt, eftersom alla undersökningar visar att eleven utan rätt uppbackning hemifrån löper större risk än andra att inte lyckas med sina studier.

Vi på Fribergaskolan vet att samarbetet mellan hem och skola är oerhört viktigt. Den nya tekniken ger dessbättre nya förutsättningar att utveckla kommunikationen mellan hem och skola. Därför använder vi SchoolSoft, ett webbaserat kommunikationssystem där personal, föräldrar och elever dagligen kan följa skolarbetet.

Det är ett utmärkt sätt att ge individuell information från enskilda lärare till berörda elever och föräldrar. I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att man bara kan få den del som berör en själv av all den information som matas in i SchoolSoft.

Alla lärare använder systemet för att fylla i frånvaro, sen ankomst, alla läxor, prov och provresultat samt formulären inför utvecklingssamtalen. Denna information finns då tillgänglig för Fribergaskolans samtliga elever och föräldrar.

För att kunna följa skolarbetet på ett bra sätt bör elever lögga in sig varje dag och föräldrar minst tre gånger per vecka men gärna varje dag. 

Användarnamnet är åtta tecken, de två första siffrorna från födelseåret, samt de tre första i elevens födelseåret. ”Anna Andersson, född 2014” får således användarnamnet "14annand".

Elev och föräldrar har samma användarnamn men olika lösenord. Om ni glömt ert lösenord, kan ni få ett nytt engångslösenord skickat till er om ni har angivit er e-postadress under ”min profil”. Gå då till inloggningen och klicka på ”glömt lösenord”, ange ert användarnamn och samma e-postadress som registrerades under er profil.

Vi på Fribergaskolan har alltid ambitionen att vara en öppen skola, där föräldrar kan ta aktiv del i sina ungas skolgång. I den strävan passar SchoolSoft väl in. Genom detta system får elever och föräldrar angelägen information om vad som pågår i skolan på ett lättillgängligt sätt.

Elevröster:

"Fribergaskolan är en härlig plats. Man känner sig välkommen från första stund. Lärarna är mycket trevliga och sitter gärna ner och lyssnar på dig om du har något som du vill säga. Så välj Friberga!" (Johanna Schedin, 9A3 - 2014)

Om inte annat uttryckligen sägs,

 ägs copyright för alla fotografier av Fribergaskolan.
Foton får inte reproduceras eller användas på annat sätt utan
skolans tillstånd. 


Ansvarig utgivare: Gunnar Rydwik

Webbredaktör: Darío O'Donnell


Copyright © 1998-2017